Access Statement

As a family-run guesthouse, we look forward to welcoming you to Squirrels Llangollen.

Squirrels Llangollen Guesthouse

However, as a Victorian building our guesthouse does have some limitations for guests with reduced physical mobility.

Parking is available in front of the building on the level but we have one step into the front porch.

Our breakfast room, visitors’ toilet and residents’ lounge are all on the ground floor.

All guest bedrooms are on the first floor or above and unfortunately, we do not have a lift.

Assistance dogs are welcome.

We can offer assistance to help guests with luggage.

We do not have Braille signage or an induction loop.

Datganiad Mynediad

Fel gwesty teuluol, edrychwn ymlaen at eich croesawu i Squirrels Llangollen.

Fodd bynnag, fel adeilad Fictoraidd, mae gan ein gwesty bach rai cyfyngiadau ar gyfer gwesteion â symudedd corfforol is.

Mae parcio ar gael o flaen yr adeilad ar y lefel ond mae gennym un gris i mewn i’r cyntedd blaen.

Mae ein hystafell frecwast, toiled ymwelwyr a lolfa preswylwyr i gyd ar y llawr gwaelod.

Mae pob ystafell wely i westeion ar y llawr cyntaf neu’n uwch ac yn anffodus, nid oes gennym lifft.

Mae croeso i gŵn cymorth.

Gallwn gynnig cymorth i helpu gwesteion gyda’u bagiau.

Nid oes gennym arwyddion Braille na dolen sain.