Call Squirrels Llangollen on 01978 869041
Call Squirrels Llangollen on 01978 869041

Squirrels Guesthouse is just a few metres from the Llangollen Pavilion on a quiet residential street in the beautiful Welsh town of Llangollen.

Run by Kath and Dave Morris, Squirrels Llangollen offers six well-appointed rooms in a cosy Victorian house.

We offer a quiet convenient location for you to enjoy your visit to Llangollen. Our hearty Welsh breakfast served in our ground floor breakfast room will set you up for a day of exploring, walking or shopping. And of course, we have lighter options available too.

Our residents’ lounge boasts a 55” television and a wide range of books for you to enjoy at your leisure. If you don’t finish a book while you are with us, feel free to take it home with you – all we ask is that you leave another book in its place for the next guest to enjoy.

Unfortunately, we cannot accommodate dogs, other than assistance dogs.

Outside we have private, off-road parking for your car and a terrace, ideal for relaxing on a warm Welsh day.

We look forward to welcoming you here soon. Kath & Dave.

Mae Squirrels Guesthouse ychydig fetrau o Bafiliwn Llangollen ar stryd breswyl dawel yn nhref hardd Llangollen.

Wedi’i redeg gan Kath a Dave Morris, mae Squirrels Llangollen yn cynnig chwe ystafell foethus mewn tŷ Fictoraidd clyd.

Rydym yn cynnig lleoliad tawel a chyfleus i chi fwynhau eich ymweliad â Llangollen. Bydd ein brecwast Cymreig swmpus a weinir yn ein hystafell frecwast ar y llawr gwaelod yn eich paratoi ar gyfer diwrnod o grwydro, cerdded neu siopa. Ac wrth gwrs, mae gennym ni opsiynau ysgafnach ar gael hefyd.

Mae ein lolfa preswylwyr yn cynnwys teledu 55” ac amrywiaeth eang o lyfrau i chi eu mwynhau yn eich amser hamdden. Os na fyddwch chi’n gorffen llyfr tra byddwch chi gyda ni, mae croeso i chi fynd ag ef adref gyda chi – y cyfan a ofynnwn yw eich bod yn gadael llyfr arall yn ei le i’r gwestai nesaf ei fwynhau.

Yn anffodus, ni allwn dderbyn cŵn, ac eithrio cŵn cymorth.

Y tu allan mae gennym le parcio preifat oddi ar y ffordd ar gyfer eich car a theras, sy’n ddelfrydol ar gyfer ymlacio ar un o ddiwrnodau cynnes Cymru.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yma yn fuan. Kath a Dave.